Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Sacra / In the current issue of Bibliotheca Sacra

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca Sacra 169/673 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Craig A. Blaising, "The day of the Lord : theme and pattern in biblical theology", 3-19 
  • J.G. Sheryl, "Can the date of Jesus' return be known?", 20-32 
  • John N. Oswalt, "Who were the addressees of Isaiah 40-66?", 33-47 
  • René A. López, "Paul's vice list in Galatians 5:19-21", 48-67 
  • John A. MacLean, "An exegetical study of 1 John 5:18-21", 68-78 
  • Andrew M. Woods, "Have the prophecies in Revelation 17-18 about Babylon been fulfilled? : part 1", 79-100

Δεν υπάρχουν σχόλια: