Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Tρία ενδιαφέροντα άρθρα στο τρέχον JECS / Three interesting articles in the current JECS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Early Christian Studies 19:4 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλω και τρία άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους μελετούν τον αρχέγονο Χριστιανισμό και την ερμηνεία στην αρχαία Εκκλησία:
  • David J. Downs, "Redemptive almsgiving and economic stratification in 2 Clement", 493-517
  • Karen L. King, "Reading sex and gender in The secret revelation of John", 519-538
  • Isabella Sandwell, "How to teach Genesis 1.1-19 : John Chrysostom and Basil of Caesarea on the creation of the world", 539-564
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: