Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού SNTU / In the current issue of SNTU

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 36 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Heinz: Giesen,  "Triumph der Herrlichkeit : zur eschatologischen Dimension des Heils nach Röm 8,17c-30", 5-59
  • Sandra Hübenthal, "Pseudepigraphie als Strategie in frühchristlichen Identitätsdiskursen? : Überlegungen am Beispiel des Kolosserbriefs",  61-92
  • Isaac Kalimi, "Episoden aus dem Neuen Testament und ihr Ursprung in der Hebräischen Bibel - dem Alten Testament",  93-110
  • Karl M. Schmidt, "Die Wehen des Völkerapostels : Gal 4,19 und die topographische Verankerung des Heidenapostolats innerhalb von Gal 1,13-2,14 und Gal 4,21-31",  11-156
  • Thomas Witulski, "Bar Kokhba und Qumran : Anmerkungen zum theologisch-ideologischen Hintergrund des zweiten jüdischen Krieges anhand des Paradigmas des nasî'-Titels",  157-207

Δεν υπάρχουν σχόλια: