Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Δύο νέα άρθρα στη σελίδα The Bible and Interpretation /Two new articles on webpage The Bible and Interpretation

Δύο νέα άρθρα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation. Για να τα διαβάσετε, πατήστε στους παρακάτω τίτλους:

Zev Garber, "Historical Jesus Scholarship: The Jewish Factor"

Joseph Patrich, "Caesarea Maritima"

Δεν υπάρχουν σχόλια: