Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Jewish Studies 62:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
  • Katell Berthelot, "The Canaanites who "trusted in God" : an original interpretation of the fate of the Canaanites in rabbinic literature", 233-261
  • Zissu /Roi Porat / Boaz Langford /Amos Frumkin, "Archaeological remains of the Bar Kokhba Revolt in the Te'omim Cave (Mughâret Umm et Tûeimîn), Western Jerusalem Hills", 262-283
  • Sagit Mor, "'Tiqqun olam' (repairing the world) in the Mishnah : from populating the world to building a community", 284-310
  • Elvira Martín Contreras, "Text-preserving observations in the midrash 'Ruth Rabbah'", 311-323
  • Avishalom Westreich, "Divorce on demand : the history, dogmatics and hermeneutics of the wife's right to divorce in Jewish law", 340-363
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: