Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών / In the current issue of Deltion Biblikon Meleton

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Δελτίον Βιβλικών Μελετών 27 (2009) περιέχει το αφιέρωμα "Αγία Γραφή και Παγκόσμια Οικονομία". Σε αυτό δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Ulrich Duchrow, "Η απόλυτη ιδιοκτησία δημιουργεί φτώχεια, χρέη και δουλεία: Οι απαρχές της οικονομίας της ιδιοκτηρίας στην αρχαιότητα και οι βιβλικές εναλλακτικές προτάσεις", 17-50
 • Πέτρος Βασιλειάδης, "Οι κοινωνικές συνέπειες της παύλειας θεολογίας", 51-72
 • Δημήτριος Πασσάκος, "Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και η κοινωνική διδασκαλία των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων", 73-92
 • Μόσχος Γκουτζιούδης, "Ιωβηλαίο έτος και κοινωνική: Μια διακήρυξη ελευθερίας", 93-104
 • Nadim Tarazi, "Κριτική αποτίμηση του εναλλακτικού χριστιανικού οικονομικού μοντέλου από έναν ορθόδοξο παλαιοδιαθηκολόγο", 105-114
 • Παναγιώτης Κανταρτζής, "Η θεολογία της γης στο Βιβλίο του Ησαΐα", 115-128
 • Ιωάννης Στεφούλης, "Η κοινωνική δικαιοσύνη στη μεταιχμαλωσιακή προφητική σκέψη. Δύο παραδείγματα: Μαλαχίας - Δανιήλ", 129-138
 • Στέλιος Ράμφος, "Στοχασμός περί την ερμηνευτική με κλείδα την Φιλοκαλία", 129-142
 • Régis Debray, "Η οπτική των συνοπτικών", 143-149
 • Σταύρος Ζουμπουλάκης, "Λατρεία του Θεού και φόνος. Η αδελφοκτονία του Κάιν (Γεν 4, 1-16)", 150-154
 • Χρονικά 155-182
 • Βιβλιοκρισίες 183-184

Δεν υπάρχουν σχόλια: