Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 130:3 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • James W. Watts, "Aaron and the Golden Calf in the Rhetoric of the Pentateuch", 417-430
 • Mark Leuchter, "The Ambiguous Details in the Blasphemer Narrative: Sources and and Redaction in Leviticus 24:10-23", 431-450
 • Serge Frolov / Allen Wright, "Homeric and Ancient Near Eastern Intertextuality in 1 Samuel 17", 451-471
 • C.L. Crouch, "Ezekiel's Oracles against the Nations in Light of a Royal Ideology of Warfare", 473-492
 • Ted M. Erho, "Historical-Allusionalal Dating and the Similitudes of Enoch", 493-511
 • David H. Sick, "The Architriklinos of Cana", 513-526
 • Roy E. Ciampa, "'Examined the Scriptures?' The Meaning of ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς in Acts 17:11", 527-541
 • Tzvi Novick, "Peddling Scents: Merchandise and Meaning in 2 Corinthians 2:14-17", 543-549
 • Jennifer A. Glancy / Stephen D. Moore, "How Typical a Roman Prostitute Is Revelation's 'Great Whore'", 551-569
 • Stephen C. Barton, "Eschatology and the Emotions in Early Christianity", 571-591
 • Theodore A. Bergren, "Gentile Christians, Exile, and the Return in 5 Ezra 1:35-40", 593-612

Δεν υπάρχουν σχόλια: