Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Δύο βιβλία για την κριτική αποτίμηση του έργου του G. Theissen / Two books on the critical reception of G. Theissen's work

Κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck Ruprecht και στη σειρά ΝΤΟΑ/StUNT δύο τόμοι αφιερωμένοι στο έργο του γνωστού καθηγητή της Κ.Δ. στο Παν/μιο της Heidelberg G. Theissen. O πρώτος τόμος (2010) περιέχει τις εισηγήσεις ενός συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 4-6  Ιουλίου 2008 προς τιμήν του καθηγητή και στο οποίο συζητήθηκε κριτικά το έργο του. Ο δεύτερος τόμος (2011) περιέχει τις απαντήσεις του Theissen στις εισηγήσεις του προηγούμενου τόμου και τη δική του κριτική αξιολόγηση του έργου του:

P. Lampe / H. Schwier (εκδ.), Neutestamentliche Grenzgänge: Symposium zur kritischen Rezeption der Arbeiten Gerd Theißens, (NTOA/StUNT 75), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010
248 σελίδες
ISBN: 978-3-525-53393-9
71,95 €


G. Theissen, Von Jesus zur urchristlichen Zeichenwelt: »Neutestamentliche Grenzgänge« im Dialog (NTOA/StUNT 78), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
237 σελίδες
ISBN: 978-3-525-55023-6

59.95 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: