Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του BTB / In the current issue of BTB

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Theology Bulletin 41:4 (2011) είναι αφιερωμένο στην θεωρία της κοινωνικής μνήμης και στην αξιοποίησή της στην ερμηνεία βιβλικών κειμένων:

David M. Bossman, "Presenting the Issue: What Becomes a Memory?", 178

Joel Edmund Anderson, "Jonah’s Peculiar Re-Creation", 179-188
Mε την εμφάνιση της αφηγηματικής κριτικής ερμηνευτικής προσέγγισης στις βιβλικές σπουδές άρχισε να καθίσταται σταδιακά σαφέστερη η σημασία που έχει η ανάγνωση των βιβλικών κειμένων ως λογοτεχνικά κείμενα. Η σημασία και το μήνυμα κάθε επιμέρους κειμένου συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που αυτό το κείμενο είναι γραμμένο και αυτό συμπεριλαμβάνει τη λογοτεχνική δομή καθώς επίσης και κάθε διακειμενική σχέση με αρχαιότερα βιβλικά κείμενα. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η αφηγηματολογική ανάγνωση του βιβλίου του Ιωνά φέρνει στο φως διακειμενικές συνδέσεις τόσο με τα εικόνεςτης αρχαίας Εγγύς Ανατολής που απαντούν στις ιστορίες για τη δημιουργία και την Εδέμ των Γεν 1-3 και σε εκείνες της αναδημιουργίας και του Κατακλυσμού στα Γεν 6-9. Η θεολογική επίδραση που ασκούν αυτές οι συνδέσεις στο μήνυμα του Ιωνά και στο μεταιχμαλωσιακό κοινό του είναι σημαντική επειδή δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα του αναδημιουργημένου λαού του Θεού αλλά επίσης στη σημασία και στο σκοπό του Ναού. Το άρθρο, επομένως, λειτουργεί ως μία άσκηση συγχρονικής ανάγνωσης και διακειμενικότητας τοποθετημένη μέσα στις ιστορικές παραμέτρους της μεταιχμαλωσιακής ιουδαϊκής κοινότητας. 

Ritva Williams, "BTB Readers' Guide: Social Memory", 189-200
Σε αυτόν τον οδηγό οι αναγνώστες εισάγονται στις σπουδές της κοινωνικής μνήμης όπως αυτές αναπτύχθηκαν κυρίως από εκπροσώπους της κοινωνικής επιστήμης καθώς στη σχέση της κοινωνικής μνήμης με την ιστορία και την ιστοριογραφία. Στη συνέχεια εξετάζονται οι πιθανές εφαρμογές της θεωρίας στη μελέτη της εβραϊκής Βίβλου, της Καινής Διαθήκης και των απαρχών του Χριστιανισμού.

Ernest van Eck, "Social Memory and Identity: Luke 19:12b—24 and 27", 201-212
Έχοντας ως βάση την ιδιαίτερη κατανόηση της κοινωνικής μνήμης ο συγγραφέας αναπτύσσει ένα κοινωνικό μοντέλο της κοινωνικής μνήμης. Το μοντέλο στη συνέχεια εφαρμόζεται σε τρεις μνήμες γεγονότων που σχετίζονται με την επίσκεψη του Αρχέλαου στη Ρώμη προκειμένου να ανακηρυχθεί βασιλιάς της Ιουδαίας το 4 π.Χ. Στο άρθρο συγκρίνονται τα κείμενα του Ιωσήπου, Ιουδ. Πόλεμος 2, 80-100, Ιουδ. Αρχαιολ. 17, 208-323 και η κοινωνική μνήμη του γεγονότας στο κατά Λουκάν, όπως διασώζεται στην παραβολή των μνων (Λκ 19, 12β-24. 27).  

S. Brian Pounds, "Romans 4:1—8 as a Test Case for the New Perspective on Paul", 213-225
Σε αυτό το άρθρο αντιπαραβάλλεται η "παραδοσιακή" ερμηνεία του Ρωμ 4, 1-8 με δύο αντιπροσωπευτικές ερμηνείες της περικοπής από την οπτική της "New Perspective". Ως χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτής της τάσης οι James D.G. Dunn και N.T. Wright παρέχουν ερμηνείες του κειμένου, που αποκλίνουν από τη συμβατική ανάγνωση, εξαιτίας του επαναπροσδιορισμού που κάνουν της έννοιας της "δικαίωσης", όπου στο λαό της διαθήκης συμπεριλαμβάνονται και οι εθνικοί και της έννοιας των "έργων Νόμου" ως πτυχές της τήρησης του Νόμου που συνέβαλαν στη διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Ωστόσο υποστηρίζεται ότι η κατανόηση της "δικαίωσης" ως απαλλαγής από τον Θεό και των "έργων του Νόμου" ως της γενικής τήρησης του Νόμου οδηγεί σε μία σαφέστερη ερμηνεία της παύλειας μεταφοράς του εργάτη και του μισθού του καθώς επίσης και της χρήσης του Αβραάμ και του Δαυίδ ως τύπων.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: