Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον WThJ / Articles of biblical interest in the current issue of WThJ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Westminster theological journal 73:1 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Gregory K. Beale, "Can the Bible be completely inspired by God and yet still contain errors? : a response to some recent 'Evangelical' proposals", 1-22
  • Dane C. Ortlund, "'Zeal without knowledge' : for what did Paul criticize his fellow Jews in Romans 10:2-3?", 23-37
  • John A. Davies, "'Discerning between good and evil' : Solomon as a new Adam in 1 Kings", 39-57
  • Travis B. Williams, "Reconsidering the imperatival participle in 1 Peter", 59-78
  • Vern S. Poythress, "Gender neutral issues in the 'New International Version' of 2011", 79-96
  • Peter Moore, "Plain talk with a gilt edge : an exploration of the relation between "plain" biblical exposition and persuasion in Chrysostom and Calvin", 157-172

Δεν υπάρχουν σχόλια: