Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Μεταγραφές παπύρων του κατά Ιωάννην (IGNTP) / Transcriptions of papyri of John's Gospel (IGNTP)

Aπό το ιστολόγιο Εvangelical Textual Criticism πληροφορούμαστε ότι στην ιστοσελίδα του Ιnternational Greek New Testament Project έχουν αναρτηθεί οι μεταγραφές 27 παπύρων του κειμένου του κατά Ιωάννην ευαγγελίου από το University of Birmingham Institutional Research Archive
Για να δείτε το μεταγεγραμμένο κείμενο, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: