Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Tο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel u. Kirche / The current issue of Bibel u. Kirche

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel u. Kirche 66:3 (2011) φιλοξενεί ένα αφιέρωμα στο πρόβλημα της βίας μέσα στα κείμενα της Βίβλου.Όπως παρατηρεί ο εκδότης του παρόντος τεύχους, Andreas Hölscher, στο προλογικό σημείωμα του τεύχους η βία είτε ως συμβολική γλώσσα είτε ως πράξη απαντά από τα πρώτα κείμενα της Βίβλου (βλ. Κάιν και Άβελ) έως και τα τελευταία (βλ. Αποκάλυψη). Υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει επομένως το θέμα να υποβαθμίζεται, αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι βιβλικοί συγγραφείς το προσεγγίζουν. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί και το παρόν τεύχος του περιοδικού:
  • Moisés Mayordomo, "Wie wird Gewalt in Sprache gefasst? Einführung mit Lesehilfe", 126-128
  • Ottmar Fuchs, "„Alles ist zu unserer Belehrung geschrieben“ (Röm 15,4) – auch die biblischen Gewalttexte?", 129-137
  • Irmtraud Fischer, "Wieso lässt Gott beim Exodus Pharaos Elitetruppe ersaufen? Zur Gewaltproblematik in der Schilfmeererzählung", 138-143
  • Gerlinde Baumann, "Ein „Hiob“ unter den Propheten: Habakuks Streit mit Gott über Gewalt und Unrecht", 144-149
  • Franz Josef Backhaus, "„JHWH, mein Gott, rette mich!“ Menschliche Gewalt und göttliche Gerechtigkeit in Psalm 7", 150-158
  • Martin Ebner, "„… du nimmst weg, was du nicht hingelegt hast“ (Lk 19,21). Strukturen der Gewalt in Palästina zur Zeit Jesu", 159-163
  • Konrad Huber, "Schrei nach Vergeltung, göttliche Gewalt und Sieg des Lammes Gewalt in der Johannesoffenbarung", 164-168
  • Thomas Hoppe, "Das Bischofswort „Gerechter Friede“: Ein notwendiger Perspektivenwechsel", 169-172
  • Michael Theobald, "Um der Begegnung mit Jesus willen. Der zweite Teil des Jesus-Buches von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.", 173-178

Δεν υπάρχουν σχόλια: