Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Στο νέο τεύχος του Graphé / In the current issue of Graphé

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Graphé 20 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
 • Élian Cuvillier, "La visite des mages dans l'Évangile de Matthieu (Mt 2,1-12) : approche narrative d'une fiction théologique",13-24
 • Jean C. Haelewyck, "Le nombre des rois mages", 25-37
 • Agnès de Lagrange de Baynast, "Les mages comme figure de la conversion dans l'Antiquité tardive", 37-57
 • Mathieu Beaud, "Les mages à l'époque romane : entre imaginaire et dogme", 59-74
 • Sébastien Galland, "Les rois mages chez Marsile Ficin : formes, transformations et déformations d'un mythe 'païen-chrétien'", 75-83
 • Catherine Déglise, "Ces mages qu'on disait rois : légende et spiritualité dans les chansons et noëls (XVI-XVIII siècles)", 85-96
 • Cécile Beuzelin, "Les thèmes de la Rencontre et de l'"Adoration des mages" dans un tableau de Jacopo Pontormo : du doute à la reconnaissance du fils", 97-111
 • Alexandra Ivanovitch, "Pour une poétique de l'apocryphe : Goethe lecteur de l'"Historia trium regum" (Jean de Hildesheim)", 113-125
 • Charles Coutel, "Les rois mages philosophes chez Alain", 127-132
 • Stéphane Baquey, "L'adoration rêvée de Georges Schehadé", 133-144
 • Arlette Bouloumié, "Le mythe des rois mages dans 'Gaspard, Melchior et Balthazar' de Michel Tournier", 145-155
 • Christos M. Nikou, "Le voyage des rois mages : une lecture comparatiste (T.S. Eliot, A. Frénaud, Z. Karelli)", 157-169

Δεν υπάρχουν σχόλια: