Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Communio / A new article of biblical interest in the current issue of Communio

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Internationale katholische Zeitschrift "Communio" 40:2 (2011), το οποίο φιλοξενεί ένα αφιέρωμα στην εργασία, δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Rudolf Hoppe, "'Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen' : zur Bedeutung der 'Arbeit' im Neuen Testament", 92-103

Δεν υπάρχουν σχόλια: