Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Συνέδριο για την πρώτη Εκκλησία των Φιλίππων και την προς Φιλιππησίους / Conference on the first Christian community of Philippi and Philippians

Στο διάστημα 20-22 Μαΐου 2011 η Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου διοργανώνει Διεθνές-Διαχριστιανικό συνέδριο με τον τίτλο:

"Παύλος - Φίλιπποι. Δύο χιλιετίες. Το Ευρωπαϊκό όραμα του Αποστόλου των Εθνών"

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011
18.00 Έναρξις και χαιρετισμοί
19.00 Εισαγωγική ομιλία του ομότ. καθ. Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Ιωάννη Καραβιδόπουλου
"Ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, απαρχή του Χριστιανισμού στην Ευρώπη και στην Οικουμένη"

Σάββατο 21 Μαΐου 2011

Α΄πρωινή συνεδρία - Πρόεδρος Χρήστος Οικονόμου
9.30-9.50 Γεώργιος Γαλίτης
"Ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος κατά την εποχή του αποστόλου Παύλου"

09.50-10.10 Δημήτριος Καϊμάκης
"Οι Εβραίοι στον ελλαδικό χώρο την εποχή του αποστόλου Παύλου"

10.10-10.30 Χρήστος Βούλγαρης
"Η κατά της Αρχεγόνου Αποστολικής Εκκλησίας αντίδρασις του συγχρόνου Ιουδαϊσμού και η συμβολή του Αποστόλου Παύλου εις υπεράσπισιν αυτής"

10.30-11.00 Συζήτηση
11.00-11.30 Διάλειμμα

Β΄ πρωινή συνεδρία - Πρόεδρος Δημήτριος Καϊμάκης
11.30-11.50 Laura Nasrallah
"The Letter to the Philippians: Archaeology and Paul's Early Hearers"

11.50- 12.10 Χρήστος Οικονόμου
"Η ένταξη της ιεραποστολής του αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους (Πραξ. 16 , 11-40) στο γενικότερο θεολογικό σχέδιο των Πράξεων των Αποστόλων"

12.10-12.30 Σωτήριος Δεσπότης
"Η αφήγηση των Πράξεων αναφορικά με την πρώτη επίσκεψη του Απ. Παύλου στους Φιλίππους (Πρ. 16, 11-40)"

12.30-13.00 Συζήτηση

Γ΄ Απογευματινή Συνεδρία - Πρόεδρος Γεώργιος Γαλίτης

18.00-18.20 Prof. John Fotopoulos
" Traveling with Paul the Apostle"

18.20- 18.40 Θεόδωρος Ευαγγέλου
"Η γυναικεία διακονία εις την εκκλησία των Φιλίππων"

18.40-19.00 Συζήτηση
19.00-19.30 Διάλειμμα

Δ΄ Απογευματινή Συνεδρία - Πρόεδρος Χρήστος Βούλγαρης

19.30-19.50 Reimund Bieringer
" ' ... to win the prize" : Athletic Language in Philippians 3"

19.50-20.10 Dominika Kurek-Chomycz
"Striving Side by Side as Teammates: Paul's Subversion of the Greco-Roman Concepts of Athletics and Citizenship in Phil 1:27"

20.10-20.30 Αικατερίνη Τσαλαμπούνη
"Πολίτης των ουρανών στην res publica colonia Philippensium: διαμορφώνοντας και διατηρώντας τη χριστιανική ταυτότητα στη ρωμαϊκή αποικία των Φιλίππων"

20.30-21.00 Συζήτηση

Κυριακή 22 Μαΐου 2011
7.00-10.00 Θεία Λειτουργία (Βαπτιστηριακός Ναός Αγ. Λυδίας της Φιλιππησίας)

Ε΄ Πρωινή Συνεδρία - Πρόεδρος Ευάγγελος Θεοδώρου

11.00-11.20 David Horrell
" Imitating the humility of Christ: Paul's Philippian Christ-hymn and the making of Christian morality"

11.20-11.40 Ιωάννης Γαλάνης
"Πράξεις - Λουκάς - Φίλιπποι. Τα "ημείς-εδάφια και ο συγγραφέας τους"

11.40-12.00 Ivan Dimitrov
" Παιδίσκην τινά ἔχουσα πνεῦμα πύθωνος"

Στ' Πρωινή Συνεδρία - Βλάσιος Φειδάς

13.00-13.20 Χρήστος Καρακόλης
"Ο δέσμιος Παύλος και το ήθος των πιστών των Φιλίππων (Φιλ. 1, 12 - 2, 18). Νοηματικές αντιστοιχίες - χριστολογική θεμελίωση - ηθική διδασκαλία"

13.20-13.40 Rev. Prof. Coman Constantin
"H προς Φιλιππησίους Επιστολή στην Φιλοκαλική Ερμηνεία"

13.40-14.00 Συζήτηση

Ζ΄ Απογευματινή Συνεδρία - Πρόεδρος Χαράλαμπος Μπακιρτζής

18.00-18.20 Βλάσιος Φειδάς
"Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και η Εκκλησία των Φιλίππων"

18.20-18.40 Αθανάσιος Καραθανάσης
"Χρήσεις της παύλειας διδασκαλίας κατά την Τουρκοκρατία"

18.40-19.00 Συζήτηση
19.00-19.30 Διάλειμμα

Η΄ Απογευματινή Συνεδρία - Rev. Prof. Coman Constantin

18.30- 20.00 Aνακοινώσεις
Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη
"Φίλιπποι - Θεοφύλακτη πόλη"
Χαράλαμπος Μπακιρτζής
"Η θριαμβεύουσα Εκκλησία και ο Παύλος στους Φιλίππους"

20.00-20.20 Ανακοινώσεις
Σταυρούλα Δαδάκη
"Η πρώιμη διάδοση του Χριστιανισμού στη Θάσο μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια"
Σαπφώ Αγγελούδη
"Μετόχια και ναοί στη Θάσο κατά την Υστεροβυζαντινή εποχή"

20.20-21.00 Συζήτηση - Λήξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: