Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού BiblInt / In the current issue of Bibl/Int

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Interpretation 19:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα που στο σύνολό τους είναι αφιερωμένα στην πρόσληψη των βιβλικών κειμένων κυρίως σε σύγχρονες μορφές τέχνης:
  • A.K.M. Adam, "'What These Cryptic Symbols Mean': Quotation, Allusion, and John Darnielle's Biblical Interpretation", 109-128
  • J. Mark Blackwell, "A Tale of Two Cities: San Francisco and "Gomorrah" in Biblical Allusion and Unestimated Prophecy", 129-150
  • James G. Crossley, "For EveryManc a Religion: Biblical and Religious Language in the Manchester Music Scene, 1976-1994", 151-180
  • Deane Galbraith, "Drawing Our Fish in the Sand: Secret Biblical Allusions in the Music of U2", 181-120
  • Jay Twomey, "The Biblical Man in Black: Paul in Johnny Cash/Johnny Cash in Paul", 223-252

Δεν υπάρχουν σχόλια: