Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 22 (2022)

Camil Staps, "Lip̄nē ‘in the face of’: A Locative Preposition with a Threatening Connotation


Δεν υπάρχουν σχόλια: