Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Hervormde Teologiese Studies 78/3 (2022)

Δεν υπάρχουν σχόλια: