Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

William S. Morrow, "Ancient Near Eastern Treaty Traditions and Biblical Covenants: Recent Surveys"


Δεν υπάρχουν σχόλια: