Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 30/1 (2022)

  • Rajiv K. Bhola, "Like Borrowed Money: Plato and the Theft of Divine Knowledge in Eusebius's Praeparatio Evangelica," 1-29 (abstract)
  • Charles H. Cosgrove, "Case-Precedent in John Chrysostom's Interpretation of "Plucking Grain on the Sabbath" (Matt 12.1–8)," 59-88 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: