Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde teologiese studies 78/1 (2022)

Herculaas F. van Rooy, "The headings of the Psalms in Aquila, Theodotion and Symmachus"

Δεν υπάρχουν σχόλια: