Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/3 (2021)

Sebastian J. Floor, "Translation types and niche translations: Comparing five Afrikaans translations"

Δεν υπάρχουν σχόλια: