Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Expository Times / In the current issue of Expository Times

 Expository Times 133/2 (2021)

SJ Gerald O’Collins, "Translating John 21:14 and its Significance," 61-68 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: