Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

 Journal for the Study of the New Testament 44/1 (2021)

Special Issue: Crisis as Catalyst: Early Christian Texts and the COVID-19 Pandemic

Articles

  • Mark Goodacre, "How Empty Was the Tomb?"  134-148 (abstract)
  • Kyung Min Kim, " Paul’s Defense: Masculinity and Authority in 2 Corinthians 10–13," 149-169 (abstract)
  • Margaryta Teslina, "‘Apostles’ in 2 Peter 3.2: Literal Predecessors in Faith or Literary Records of their Witness?" 170-193 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: