Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 31/2 (2021)

  • Brian Neil Peterson, "The Egyptian Influence On Exodus 17:8–16," 135-153 (abstract)
  • Jaap Dekker, "Salvation for Israel and the Nations: Disputing the Interpretation of Isaiah 25:6–8 as an Announcement of Doom," 154-166 (abstract)
  • Joshua Eugene Leim, "To Inherit Eternal Life: Jesus, the Lawyer, and Luke’s Soteriological Grammar,"  167-190 (abstract)
  • Chee-Chiew Lee, "The Use of Scriptures and the Rhetoric of Fear In Hebrews," 191-210 (abstract)
  • Luuk van de Weghe and John A. Battle, "Truth and Semantic Change in the Gospel of John," 211-227 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: