Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/1 (2021)

Christin E. Bøsterud, "Women in the Bible: What can they teach us about gender equality?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: