Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde teologiese studies 77/1 (2021)

Cynthia L. Miller-Naudé, Jacobus A. Naudé, "Syntactic patterns of πᾶς as a quantifier in New Testament Greek"

Δεν υπάρχουν σχόλια: