Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Srkiflig

 In die Skriflig 55/1 (2021) 

Nathan Hahn - Ernest van Eck, "The lame man at the pool of Bethesda: Christological and doxological significance of characterisation in John 5"

Δεν υπάρχουν σχόλια: