Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/2 (2021)

William R.G. Loader, "Dissent and disparagement: Dealing with conflict and the pain of rejection in John"

Δεν υπάρχουν σχόλια: