Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article of biblical interest in Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Chak Him Chow, "Paul’s Divergence from Jesus’ Prohibition of Divorce in 1 Corinthians 7:10–16," 169-179 

Δεν υπάρχουν σχόλια: