Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Hervormde Teologiese Studies / A new article of biblical interest in the current issue of Hervormde Teologiese Studies

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

Annette H.M. Evans, "A semantic comparison of the conclusion of LXX Tobit and Semitic 4QTobit"

Δεν υπάρχουν σχόλια: