Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 Expository Times 132/8 (2021)

Wookyoung Lee, "The Failure of Forgiveness of Sins and the Successful Healing: A Postcolonial Reading of Luke 5:17–26," 348-355 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: