Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Ananda B. Geyser-Fouché, Ebele C. Chukwuka, "Tradition critical study of 1 Chronicles 21"

Δεν υπάρχουν σχόλια: