Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 85:1 (2020)

  • Michael Tilly, "Antikes Judentum und frühes Christentum 2002 -2019," 1-45 (abstract)
  • Jean-Marc Tétaz, Martin Leiner, "Die theologische und philosophische Rezeption der Texthermeneutik Paul Ricoeurs," 46-71 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: