Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

Religions 11/7 (2020)

Stephen D. Moore, "Beastly Boasts and Apocalyptic Affects: Reading Revelation in a Time of Trump and a Time of Plague"

Δεν υπάρχουν σχόλια: