Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 117:2 (2020)
  • Reinhard Müller, "Von des Menschen Bestimmung: Alttestamentliche Perspektiven zum Verhältnis von menschlicher Freiheit und göttlicher Vorsehung," 141-163 (abstract)
  • Marco Hofheinz, "». . . der Bund und Treue hält ewiglich«: Der Bund als Grundmetapher einer theologischen Ethik," 164-195 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: