Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Ο δίκαιος στην Καινή Διαθήκη / The righteous in the New Testament

Kυκλοφόρησε από το εκδοτικό οίκο Peeters ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα την έννοια του δικαίου ανθρώπου, όπως αυτή παρουσιάζεται κυρίως στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από τις μελέτες που φιλοξενούνται στον τόμο προκύπτει ότι η έννοια του δικαίου εξαρτάται πάνω από τη συνάφεια μέσα στην οποία απαντά στα βιβλικά κείμενα. Συνδέεται άμεσα με την προσδοκία της θείας δικαιοσύνης και σωτηρίας και μπορείτε να χαρακτηρίζει μεμονωμένα πρόσωπα (ο Ιησούς ως ο διδάσκαλος της δικαιοσύνης) αλλά και συλλογικότητες. Ο δίκαιος έρχεται σε σύγκρουση με το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον του και συχνά καθίσταται η τραγική εκείνη μορφή που εμπνέει τις επόμενες γενιές:

D. Fricker - N. Siffer (eds.), La figure biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament, Cahiers de la Revue Biblique 97, Leuven: Peeters 2020
ISBN: 9789042941960
X+124 σελίδες
49 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: