Κυριακή 17 Μαΐου 2020

O ιστορικός Παύλος / Historical Paul

Με αφορμή την εισήγησή της στην ετήσια συνάντηση της SBL η Sarah Rollens διατυπώνει κάποιες σκέψεις σχετικά με το ζήτημα αξιοποιώντας την έρευνά της στη συνοπτική παράδοση για τον ιστορικό Ιησού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: