Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Η εξημέρωση του όνου στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / The domestication of donkeys in ancient Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Ianir Milevski και Liora Kolska Horwitz δημοσιεύουν μία σειρά αρχαιολογικών ευρημάτων που πιστοποιούν την εξημέρωση των όνων στην αρχαία Εγγύς Ανατολή κατά Νεολιθική Εποχή (8η-6η χιλιετία π.Χ) και τις επιπτώσεις που είχε η αξιοποίησή τους στην οικονομία και την παραγωγή της περιοχής κατά την Χαλκολιθική Εποχή (μ. 5ης-μ. 4ης χιλιετίας π.Χ.): 


Δεν υπάρχουν σχόλια: