Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 76:4 (2020)

Uri Zur, "The additional phrases on a Genizah fragment of Bavli Eruvin 4b–5a"

Δεν υπάρχουν σχόλια: