Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

Η ιστορία του ναού του Παναγίου Τάφου / The history of the Church of the Holy Sepulchre

Σχετικά παλιά δημοσίευση του National Geographic που καταγράφει τις αρχιτεκτονικές αλλαγές και την κτηριακή εξέλιξη του ναού του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: