Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Φοινικικές και καρχηδονιακές μάσκες / Phoenician and Punic masks

Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Adriano Orsingher κάνει μία σύντομη παρουσίαση των μασκών φοινικικής και καρχηδονιακής παράδοσης οι οποίες βρέθηκαν σε διάφορες αρχαιολογικές ανασκαφές στη μεσογειακή λεκάνη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: