Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Στη μνήμη του Krister Stendahl / Remembering Krister Stendahl

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του γνωστού καινοδιαθηκολόγου Krister Stendahl στη σελίδα του Harvard Divinity School ο Marc Zvi Bettler ανάρτησε ένα μικρό αφιέρωμα στο μεγάλο αυτό ερμηνευτή. Ο Stendahl συνέβαλε μαζί με άλλους στη στροφή των βιβλικών σπουδών όσον αφορά στην κατανόηση της σχέσης του Παύλου με το Νόμο. Ανάτρεξε κριτικά στην παράδοση του λουθηρανισμού, στην οποία ο ίδιος ανήκε, για να διαπιστώσει ότι η αντίληψη που επικρατεί στην έρευνα σχετικά με τη σχέση Παύλου και Νόμου είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ερμηνείας με σαφείς ιδεολογικές προϋποθέσεις. Δύο έργα του υπήρξαν καθοριστικά ως προς αυτήν την κατεύθυνση: "The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West" (HTR 56:3 (1963): 199-215) και το βιβλίο του Paul Among Jews and Gentiles (1977):

Δεν υπάρχουν σχόλια: