Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Ένα νέο βιβλίο στη σειρά IVBS / A new book in the series IVBS

Το βιβλίο διατίθεται ελεύθερο σε μορφή pdf:

Vaitusi Nofoaiga, A Samoan Reading of Discipleship in Matthew, SBL Press, Atlanda 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: