Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του IJSTh / In the current issue IJSTh

International Journal of Systematic Theology 20:4 (2018)
  • Kenneth R. Laing, "The Logos and the Authority of Scripture: A Proposal Motivated by Irenaeus’ Trinitarian Account of Revelation," 455-471 (abstract)
  • Bruce R. Pass, "Upholding Sola Scriptura Today: Some Unturned Stones in Herman Bavinck’s Doctrine of Inspiration," 517-536 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: