Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 22:3 (2018)

  • Peter Malik, "The Greek Text of Revelation in Late Antique Egypt: Materials, Texts, and Social History," 400-421 (abstract)
  • Jason Scully, "Redemption for the Serpent: The Reception History of Serpent Material from the Physiologus in the Greek, Latin, and Syriac Traditions," 422-455 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: