Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Λκ 24 και Οδύσσεια / Lk 24 and Odyssey

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το σύντομο άρθρο του Bruce Louden (University of Texas at El Paso) σχετικά με την επίδραση που ασκούν οι σκηνές αναγνώρισης της Οδύσσειας του Ομήρου στο κεφάλαιο 24 του κατά Λουκάν ευαγγελίου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: