Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

Paul Byun, "Diminishing the Effectiveness of the Wall in Nehemiah: A Narratological Analysis of the Nehemiah Memoir and Third-person Narration"

Δεν υπάρχουν σχόλια: