Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 74:1 (2018)

Zorodzai Dube, "Aretalogy of the Best Healer: Performance and praise of Mark’s healing Jesus"

Δεν υπάρχουν σχόλια: