Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

Robin B. Ten Hoopen, "Where Are You, Enoch? Why Can’t I Find you? Genesis 5:21–24 Reconsidered"

Δεν υπάρχουν σχόλια: